Bonaapdo透明質酸水光輕奢注氧面膜(新版紅膜)(單片)

Bonaapdo透明質酸水光輕奢注氧面膜(新版紅膜)(單片)

新版紅膜!! 1盒3片!
但知大家都係習慣單片咁買~
所以價錢都係單片既價錢~
3盒1片, 如果數量係3既倍數就會一盒盒包裝咁出~

Non VIP $30/片
VIP $28.5/片


  • 品 牌: Bonaapdo
  • 型 號: bonaapdo07
  • 庫存狀況: 尚有庫存
  • $30.00
  • 含稅價: $30.00

標籤: Bonaapdo, Bonaapdohk, 人體幹細胞微針面膜, 試管面膜, 紅膜